ζυγωματικό νεύρο

ζυγωματικό νεύρο
Κλάδος του άνω γναθικού νεύρου ο οποίος, μέσα από το υποκόγχιο σχίσμα, φτάνει στο εξωτερικό τοίχωμα της οφθαλμικής κόγχης και, κατόπιν, διέρχεται από τον ζυγωματικό πόρο. Από το σημείο αυτό, το ζ.ν. διακλαδίζεται στο ζυγωματοκροταφικό, που απολήγει στο δέρμα της κροταφικής χώρας, και στο ζυγωματοπροσωπικό, οι απολήξεις του οποίου βρίσκονται στο δέρμα του προσώπου.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ζυγωματικοί πόροι — Δύο πόροι που σχηματίζονται στην κογχική επιφάνεια κάθε ζυγωματικού οστού, μέσα από τους οποίους διακλαδίζεται το ζυγωματικό νεύρο. Διακρίνονται στον ζυγωματοπροσωπικό και στον ζυγωματοκροταφικό πόρο, ανάλογα με το νεύρο το οποίο περνά από αυτούς …   Dictionary of Greek

  • ζυγωματικός — ή, ό χαρακτηρισμός διαφόρων ανατομικών στοιχείων τού προσώπου (α. «ζυγωματικά οστά» ζεύγος τετράπλευρων οστών τής άνω γνάθου που βρίσκονται το καθένα στις δύο πλάγια τού προσώπου και αποτελούν το υπόθεμα τών λεγόμενων μήλων β. «ζυγωματικός μυς» γ …   Dictionary of Greek

  • κρόταφος — Η πλάγια πλευρά της κεφαλής, που περικλείεται από το μάτι και το αφτί. Βρίσκεται πάνω από το ζυγωματικό τόξο και αντιστοιχεί με το λεπιδοειδές μέρος του κροταφικού οστού και τον κροταφίτη μυ, που βρίσκεται πάνω του. κροταφική αρτηρίτιδα.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”